styling - KAH-banner-sponsoring.jpg

We weten het allemaal, … veel geld van overheidswege is niet beschikbaar voor kunst en cultuur. Gemeenten doen hun best , maar er zijn vaak andere projecten die meer het algemeen belang dienen. Hoewel je daar misschien vraagtekens bij kunt plaatsen en pittige discussies over kunt voeren.

Maar wie niets probeert komt ook nergens en daarom hebben we dan ook diverse instanties benaderd om een eventuele sponsering in overweging te nemen.

Ook in 2020 mogen we ons verheugen op een bijdrage van Het van Ravensteynfonds. Onze dank is groot!


2020

Over_ons - Logo-van-Ravesteyn-fonds

Het Van Ravesteyn Fonds is een fonds speciaal bestemd voor inwoners van Leidschendam en Stompwijk.
Het fonds kon worden ingesteld, omdat een inwoner van Leidschendam, de heer Van Ravesteijn, de gemeente ruim € 2,3 miljoen naliet. In zijn testament legde hij vast dat het geld bestemd is voor inwoners van Leidschendam en Stompwijk, die om sociale en medische redenen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook organisaties die zich inzetten voor maatschappelijke en culturele doelen kunnen gebruik maken van dit geld. Het fonds is opgericht om dit geld te beheren en om de aanvragen om financiële steun te behandelen . Door het bestuur van de stichting is vastgelegd op welke manier aanvragen kunnen worden ingediend en op welke manier aanvragen door het bestuur worden beoordeeld en toegekend.


2018 & 2017

Fonds 1818 is voortgekomen uit de Nutsspaarbank te Den Haag. Na de fusie met de VSB Groep kwam het eigendom van de bank in handen van een stichting, die toen omgedoopt werd in Stichting VSB Fonds Den Haag en Omstreken. Zij verwierf bij de verkoop een aanzienlijk aandelenpakket en besloot met de opbrengst ervan initiatieven van maatschappelijk belang te steunen. In 2001 veranderde de naam van de stichting in Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen. Fonds 1818 geeft donaties aan stichtingen, verenigingen en groepjes particulieren voor het uitvoeren van maatschappelijke projecten. De projecten bestrijken een breed terrein: cultuur, educatie, kunst, milieu, natuur, sport, zorg en welzijn.