styling - KAH-banner-sponsoring.jpg

We weten het allemaal, … veel geld van overheidswege is niet beschikbaar voor kunst en cultuur. Gemeenten doen hun best , maar er zijn vaak andere projecten die meer het algemeen belang dienen. Hoewel je daar misschien vraagtekens bij kunt plaatsen en pittige discussies over kunt voeren.

Maar wie niets probeert komt ook nergens en daarom hebben we dan ook diverse instanties benaderd om een eventuele sponsering in overweging te nemen. In 2017 is dat gelukt bij Fonds 1818.

Link_images - Logo-Fonds1818-02.pngFonds 1818 is voortgekomen uit de Nutsspaarbank te Den Haag. Na de fusie met de VSB Groep kwam het eigendom van de bank in handen van een stichting, die toen omgedoopt werd in Stichting VSB Fonds Den Haag en Omstreken. Zij verwierf bij de verkoop een aanzienlijk aandelenpakket en besloot met de opbrengst ervan initiatieven van maatschappelijk belang te steunen. In 2001 veranderde de naam van de stichting in Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen. Fonds 1818 geeft donaties aan stichtingen, verenigingen en groepjes particulieren voor het uitvoeren van maatschappelijke projecten. De projecten bestrijken een breed terrein: cultuur, educatie, kunst, milieu, natuur, sport, zorg en welzijn.

Ook in de tweede Atelierroute in 2018 heeft Fonds 1818 de Kunst aan Huis route ondersteund om deze mogelijk te maken. Onze dank is groot!

We hopen op nieuwe initiatieven voor onze route in 2020.